Saturday, May 26, 2018
Tags Posts tagged with "bênh viện"

Tag: bênh viện

 Video ghi lại buổi nói chuyện của gia đình chị Phạm Thị Hoàn với giám đốc cùng y tá bệnh viện vinmec đã tiêm...