Sunday, May 27, 2018
Tags Posts tagged with "giãn đồng tử"

Tag: giãn đồng tử

Là chất gây nghiện, cỏ Mỹ khi sử dụng sẽ gây ảo giác mạnh, loạn thần, giãn đồng tử, kích động, có thể có...