Saturday, July 21, 2018
Tags Posts tagged with "kích động"

Tag: kích động

Là chất gây nghiện, cỏ Mỹ khi sử dụng sẽ gây ảo giác mạnh, loạn thần, giãn đồng tử, kích động, có thể có...